O občini

Številke, podatki in dejstva

Velikost: 54,07 km2

Naselja:Dolinčiče, Bistrica nad Pliberkom, Konovece, Suha, Dvor, Letina, Ponikva, Breška vas, Rišberk, Rute-Na Spi, Šmihel nad Pliberkom, Črgoviče, Podlibič, Podkraj, Kot

Število prebivalcev: 2191 (01.01.2023)

Nadmorska višina:od 486 do 2.114 m.n.v. (Peca)


Prve človeške sledi segajo v obdobje kulture žarnih grobišč, približno 1000 let pred našim štetjem. Dokaz tega je bronasto orodje, ki je bilo najdeno leta 1963 v bližini Bistriškega izvira. Ob gradnji železnice v letu 1873 so pri naselju Črgoviče naleteli na gomilo s pridatki. Nadaljnji žgani pokopi iz  halštatske dobe so bili najdeni leta 1885. Leta 1952 so na Katarininem griču odkrili sledove utrdbenega naselja iz 7. do 5. stoletja pred našim štetjem. Najstarejše zlato, kar je sploh kdaj bilo najdeno na avstrijskem Koroškem, je bilo najdeno poleti 1999 na Katarininem griču. Že v 1. stoletju našega štetja se je tukaj na pobočju Pece nahajala rimska cesta, ki je dobro vidna še danes. Mnogo najdb v Podlibiču, Dvoru in Breški vasi kaže na prisotnost Rimljanov. Bistrica (= kraj ob potoku) se prvič omenja v listini iz leta 1261. V njej je govora o viteškem ministerialu »Fridericusu de Veustriczu«, ki so ga Heinburgerji postavili na svojih posestvih v Bistrici. Septembra 1473 je prišlo do prvega vpada Turkov, ki so svoj glavni tabor postavili v Breški vasi (pri današnjem kmečkem turizmu Tschaitschmann po domače Schatter).  Leta 1480 so sledili vdori Madžarov. S plebiscitom leta 1920 so se tudi delno spremenile občinske meje. Tako je leta 1921 občina Bistrica nad Pliberkom dobila dele občine Črna na Koroškem, devet hiš občine Mežica (danes Rišberg) z 41 prebivalci in širna gozdnata področja na severnem pobočju Pece, ki niso prišla pod Jugoslavijo (danes Slovenija). Občine skoraj dve desetletji ni bilo videti na zemljevidu. »Poroko« s Pliberkom, ki jo je Dežela nekoč izsilila, je zaradi izida referenduma Koroška deželna vlada z odlokom »ločila« z 31. decembrom 1990. S tem je Bistrica zopet postala samostojni okoliš občinske uprave v okraju Völkermarkt (Velikovec). 


OPOZORILO:
Naslednji podatki in vsebina so bili zbrani skrbno. Tržna občina Bistrica pri Pliberku pa ne more prevzeti nobene odgovornosti za pravilnost in popolnost podatkov.

Okoli 1850: Ob ustanovitvi občine (okoli leta 1850) je bila Bistrica gospodarsko cvetoč kraj.
do 1945: 6 kovačij, predvsem za kovanje žebljev; 8 mlinov, nekateri izmed njih so obstajali do leta 1950; 6 žag; trgovina. Že takrat je bila Bistrica gospodarsko pomembna za celotno regijo.
1950 do 1972: dve žagi, mlin, tovarna konzerv (približno do leta 1960), tovarna vzmetnic, ključavničarstvo in trgovina s kmetijskimi stroji, več mizarskih delavnic in druga podjetja male obrti; z razvojem Pece je postala občina turistično bolj zanimiva

 

Kabinska žičnica Peca:

1966: Ustanovitev družbe Petzen-Bergbahnen GmbH
1967: Od spodnje postaje na Peco je bila zgrajena prva sedežnica, ki je takrat veljala za najdaljšo sedežnico v Evropi
1993: Izgradnja kabinske žičnice
2003: Izgradnja zasneževalnega sistema
2014: Otvoritev spusta Flow-Country
2015: Do tega leta je smučišče Peca upravljala družba Petzen-Bergbahnen GmbH, leta 2014 pa je bilo govora o zaprtju zimskega obratovanja zaradi ekonomskih razlogov. Dežela Koroška in družba Kärnten Tourismus Holding GmbH (KTH) sta svoj delež (99,03 %) v družbi Petzen Bergbahnen GmbH razpisala v prodajo pod pogojem prevzema obratovanja. V tem razpisnem postopku je bila pogodba sklenjena z družbo F. S. Immobilienverwaltungs GmbH (direktor Franz Skuk).
2017: Nakup sedežnice
2022:

Izgradnja panoramske restavracije na 1.708 m nadmorske višine


Avtomobilska panoga:

1969: Firmo (Filterwerk St. Michael) ustanovita Tesnilka Medvode in Franz Mlinar 
1970: Odprtje tovarne filtrov s 50 zaposlenimi
1971: V podjetje vstopi podjetje Knecht Filterwerke Stuttgart
1991: Izstop jugoslovanskega delničarja in prevzem delnic s strani podjetja Knecht Filterwerke GmbH, Stuttgart
2003: Preimenovanje v MAHLE Filtersysteme Austria GmbH
2007: Skupno podjetje MAHLE in BOSCH za proizvodnjo turbopolnilnikov za izpušne pline
2008: Začetek gradnje tovarne turbopolnilnikov za izpušne pline v Šmihelu pri Pliberku


Podjetje MAHLE Filtersysteme Austria GmbH kot dobavitelj za avtomobilsko industrijo izdeluje filtre za gorivo, module oljnih filtrov in sisteme zračnih filtrov ter je na lokaciji v Šmihelu pri Pliberku eden največjih delodajalcev na območju spodnje avstrijske Koroške. BMTS Technology Austria GmbH & Co KG je dobavitelj na področju turbopolnilnikov za izpušne pline, hibridne tehnologije in avtonomne vožnje.
 

2018:

Prevzem območja ob Breškem jezeru s strani družbe F. S. Immobilienverwaltungs GmbH (direktor Franz Skuk) in razširitev turistične ponudbe (prostor za kampiranje  ob Breškem jezeru »Petzencamping Pirkdorfer See«, mobilne hiše ob vznožju Pece »Chaletpark Petzen«, glamping resort »Lakeside Petzen Glamping«). Breško jezero je umetno jezero in je bilo urejeno sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Na mestu današnjega kopališkega jezera je bilo prvotno mokrišče.


Celotna Tržna občina Bistrica nad Pliberkom je dvojezična občina v smislu Zakona o narodnih skupnostih 1976. Ob popisu prebivalstva leta 1910 je 99,1 % prebivalcev Bistrice navedlo, da je njihov pogovorni jezik »slovenščina«. Na zadnjem popisu prebivalstva leta 2001 se je 33 % opredelilo za slovenski jezik in 67 % je za pogovorni jezik navedlo »nemščino«. Na plebiscitu v letu 1920 je 64,7 % (653 glasov) glasovalo za priključitev k prvi Jugoslaviji. Poleg pripadnosti narodni skupini so bili odločilni tudi gospodarski razmisleki. V splošnem oziru pa ti dve narodni skupnosti stoletja miroljubno živita in delata skupaj ter se medsebojno bogatita preko gospodarstva in kulture. Vsa krajevna imena na območju občine so danes v dvojezični izvedbi. Prav tako se vodita osnovna šola in otroški vrtec večjezično.


Seite /

Tržna občina Bistrica nad Pliberkom je pravico do vodenja grba skladno z naslednjim opisom dobila z listino Koroške deželne vlade, z dne 23. 10. 1992: Na zelenem ščitu zlat valovit tak poševno na levo, ob spremljavi kraljeve krone zgoraj, tehtnice spodaj. Zastava kaže zeleno in rumeno barvo z vtkanim grbom. Krona spominja na pripovedko o Kralju Matjažu (Matiji Korvinu). Tehtnica spominja na svetega nadangela Mihaela, zavetnika stare fare Šmihel (ustanova Hollenburgerjev v letu 1050). Valovit trak simbolizira Bistriški potok, ki se vije skozi občino.


03. julija 2008 je Koroški deželni zbor sklenil, da ima občina Bistrica nad Pliberkom z veljavnostjo od 30. avgusta 2008 pravico do vodenja naziva Tržna občina. Napredovanje v Tržno občino je bilo izvedeno ob priznanju zgodovinskega, kulturnega, gospodarskega in turističnega razvoja ter osrednje-krajevnega pomena, ki sega preko meja občine.


Storitve digitalnega zemljevida in statistike
okrog Bistrica nad PliberkomNa pregledni karti v KAGIS si lahko našo občino ogledate v Koroškem geoinformacijskem sistemu (KAGIS). Na voljo so različne zbirke zemljevidov ali predmetna področja (npr. lokalni zemljevid)

Oglejte si statistične podatke naše skupnosti na spletni strani avstrijskega statističnega urada (Bundesanstalt Statistics Austria).