Varstvo podatkov

Varstvo osebnih podatkov nas še posebej skrbi. Vaše podatke zato obdelujemo izključno na podlagi veljavnih zakonskih določil (GDPR, DSG, TKG itd.) ter izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje varnosti podatkov, tako da se osebni podatki uporabljajo pravilno in da niso dostopni nepooblaščenim osebam.
Uslužbenci občine, njihovi izvajalci (»obdelovalci«) in njihovi zaposleni so dolžni varovati tajnost in tajnost podatkov, ki jih posredujejo uporabniki spletne strani, razen če obstaja zakonsko dopusten razlog za posredovanje ali razkritje zaupanih podatkov. ali dostopen.
V tej izjavi o varstvu podatkov vas obveščamo o najpomembnejših vidikih obdelave podatkov v povezavi s to spletno stranjo.

 


Stik s skupnostjo

Za splošna vprašanja ali stike z občino uporabite kontaktne podatke, objavljene na domači strani (točka menija »Kontakt« ali »Impresum«).
Splošne pomisleke lahko naslovite na občino prek spletnega obrazca »Splošna vloga« na način, ki je zaščiten z zakonom o varstvu podatkov. Ta spletni obrazec se nahaja v zbirki obrazcev občine.
Za poizvedbe ali priloge v skladu s § 13 AVG se sklicujemo na politiko e-pošte občine. Ta opisuje dopustne možnosti oddaje procesnih vlog na občino po elektronski poti. Politika e-pošte je objavljena na domači strani pod “Impresum”.


Za vsa vprašanja in pomisleke glede varstva podatkov (vključno s to izjavo o varstvu podatkov) se obrnite neposredno na uradno osebo za varstvo podatkov v občini:
Združenje občin Koroške
Naslov: Gabelsbergerstraße 5/1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: 0463 / 55 111 - 207
E-Mail: gemeindebund@ktn.gde.at


Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Prek naše domače strani ne zbiramo in ne obdelujemo nobenih osebnih podatkov (npr. imen, naslovov, telefonskih številk ali e-poštnih naslovov), razen če nam jih posredujete prostovoljno (npr. z registracijo v občinske storitve/aplikacije, kot je npr. portal za državljane). , platforma za sodelovanje občanov, aplikacija za beleženje prijav občanov, sodelovanje v anketah, kontaktiranje občine ali prijava na glasilo, prijava na dogodke itd.).

 

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Na splošno uporabljamo osebne podatke, ki jih prostovoljno posredujete, da odgovorimo na vaša vprašanja, obdelamo registracijo, vam omogočimo dostop
do določenih informacij ali vam omogoča ciljno elektronsko komunikacijo ali vodenje uradnih postopkov ali drugih poslovnih odnosov z občino (npr. za oddajo prijav občanov, vlog).
Za te namene moramo (ali tretja oseba v našem imenu) obdelati in shraniti vaše osebne podatke. Zbiranje in obdelava prostovoljno posredovanih osebnih podatkov poteka izključno v skladu z določili 6. člena GDPR. Opozarjamo, da imate možnost uveljavljati svoje pravice v skladu z GDPR.

 

Vaše pravice v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov

Načeloma imate pravico do obveščanja, popravka, izbrisa, omejitve, prenosljivosti podatkov, preklica in ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov. Če menite, da obdelava vaših podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali so vam bile kakor koli drugače kršene pravice do varstva podatkov, imate možnost pritožbe pri nadzornem organu. V Avstriji je to organ za varstvo podatkov.
Občina na svoji spletni strani ponuja številne spletne obrazce za priročno elektronsko oddajo vlog v okviru uradnih postopkov, naročanje komunalnih storitev, prijavo na komunalne storitve in za druge zadeve v zvezi z občino. Uporaba teh spletnih obrazcev in z njimi povezano elektronsko beleženje podatkov, potrebnih za posamezen postopek – od katerih so nekateri osebni – je prostovoljna in predstavlja le eno od več možnosti za predložitev na občino (kot je osebna vloga na kraju samem med delovni čas pristojnega oddelka).
Upoštevajte, da obdelava vaših podatkov, zbranih s spletnimi obrazci, poteka izključno v skladu z določbami 6. člena GDPR.

 

Cookies

Naše spletno mesto uporablja tako imenovane "piškotke". To so majhne besedilne datoteke, ki se s pomočjo brskalnika shranijo na vaši končni napravi. Ti ne povzročajo nobene škode in služijo temu, da je spletno mesto uporabniku prijazno, saj samodejno prepozna vaš brskalnik ob ponavljajočih se obiskih spletnega mesta. Nekateri piškotki ostanejo shranjeni na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete.
Če tega ne želite, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da vas obvešča o nastavitvi piškotkov in da se morate s tem strinjati v vsakem posameznem primeru. Imate tudi možnost popolne deaktivacije nastavitve piškotkov. Če so piškotki deaktivirani, pa je lahko delovanje našega spletnega mesta omejeno.

 

Povezave do drugih spletnih mest

To spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Občina ne odgovarja za politiko varstva podatkov ali vsebino drugih spletnih strani.

 

Spremembe in prilagoditve izjave o varstvu podatkov

V teku nadaljnjega razvoja interneta in njegovih storitev ter zaradi uporabe novih tehničnih možnosti bo potrebno to izjavo o varstvu podatkov nenehno prilagajati okoliščinam. Spremembe uporabljenih tehnologij ali storitev, ki so pomembne za zakon o varstvu podatkov, bodo pravočasno objavljene na tej strani.


[Politika zasebnosti je bila nazadnje spremenjena 06.12.2021]